De binnenvaart wil vergroenen!

Waterstof op het water

De binnenvaartsector wil vergroenen.
Bij wetgeving moeten alle schepen vanaf 2020 met een door de overheid bepaalde emissienorm varen. Dit vraagt om een enorme financiële inspanning die voor het grootste deel van de vloot een dusdanig zware belasting zal geven dat er waarschijnlijk veel schepen uit de vaart zullen gaan. Hier zitten veel consequenties aan vast voor zowel de betreffende schippers als de vervoerssector als geheel, denk o.a. aan het vervangen van deze schepen door wegvervoer.

PTC is ervan overtuigd dat samen met het bedrijfsleven, verladers en overheid dit scenario op een minder kostbare manier te realiseren is.
Lees meer over de alternatieve mogelijkheden

‘De wetten weten nog niet wat die vernieuwing inhoudt’ ‘Er is crisis in de wereld en soms heb je wel een crisis nodig’ ‘Een vlinderrevolutie’

‘Scenario’s voor emissieloos varen, dat zijn er niet zo veel.’ (Martin Seinen) ‘Een hele hechte familie, binnenvaartschippers’ ‘als die motors starten en ik ben los, dan is het rust’ ‘verminder CO2 uitstoot met een goed vaarplan’ ‘wat laten we achter voor een wereld als wij zo door blijven werken’

Tata – PTC project

Waterstof op het water door regelgeving gefrustreerd

Door wet en regelgeving dreigt een hele categorie binnenvaartschepen niet de tijd te krijgen de innovatie naar waterstof te realiseren. Vergroening in de binnenvaart, de feiten en fabels.

Techniek: On Board Monitoring

Techniek – On Board Monitoring (OBM) bewijst: Uitstoot is slechts 1/10 van wat de Overheid zegt dat de binnenvaart vervuilt!- Martin Seine en zoon (PTC)

Techniek

Binnenvaart en de juiste transitietechniek, op weg naar vergroening

Reportage – Wet en Regelgeving

PTC wil op weg naar vergroening in de binnenvaart. Waterstof op het water is de toekomst maar de wetten lopen nog achter de realiteit aan. “Wetten zijn gestoelde belangen” volgens Ruud Koorsnstra (Commisaris Energie)

Reportage – Techniek en Transitie

Duurzaam ondernemen kan niet zonder innovatie in techniek. Waterstof op het water staat voor duurzaam ondernemen. En dat kan alleen vanuit de juiste techniek en bij wet en regelgeving.

Havenautoriteiten over transitie

De meningen zijn verdeeld over de energietransitie in de binnenvaart. De havenautoriteiten aan het woord.

Reportage – beroep schipper

Na 2 jaar had ik zoiets ‘dank je wel pa, ik heb er toch nooit spijt van gehad’

Er is crisis – Ruud Koornstra

95% van de Nederlanders realiseert zich het: de wereld staat in de fik, het is crisis, we moeten klimaatverandering het hoofd gaan bieden

Schippersvisie

Schippers aan het woord over emissieloos varen. Wil je het echt schoon hebben dan is de enige optie een economisch rendabel systeem met waterstof als brandstof. (Martin jr. Seinen)